Bożonarodzeniowy reportaż TVK Toru? (Źródło):

Reportaż TVK Toruń (oryginalny film):

Artykuł toruńskiej Gazety Wyborczej (oryginalny artykuł):

Artykuł serwisu onet.pl (oryginalny artykuł):

Artyku? Gazety Pomorskiej (oryginalny artyku?):

Konferencja prasowa w UM Torunia (oryginalny artykuł):