Przedszkole Jaś i Małgosia w Toruniu

  

Nasze przedszkole korzysta z najlepszego programu edukacyjnego do nauczania wczesnoszkolnego. Wyjątkowość tego programu polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Przedszkole uczy dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy.

 
Aby Dziecko odniosło sukces w szkole i dorosłym życiu powinno we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: 

 

 

umiejętność samoregulacji – to umiejętność tworzenia i realizacji planów
umiejętności komunikatywne – to umiejętności rozumienia innych i bycia rozumianymi
umiejętności poznawcze – to rozwijanie kreatywności i inteligencji

 

Rozwijamy wszystkie 8 rodzajów inteligencji:

 

 

Naszym najważnieszym założeniem jest dostarczenie Dziecku narzędzi, które będą mu niezbędne w procesie poznawania świata. Podczas zajęć Dzieci nie tylko nabywają wiedzę, ale co ważniejsze uczą się jak stosować ją w nowych warunkach.

Przedszkole uczy Dzieci logicznego myślenia, efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów, a także akceptowania odmiennych opinii. Dzieci zauważą, że jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując kolejny i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, a sugestie o błędach komentują: "Ok! jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz."

 

Jeżeli uważacie Państwo, że należy kształcić Dzieci od przedszkola to zapraszamy do nas.